Vol584模特嘉宝贝儿杭州旅拍脱白衬衫露性感内衣秀丰满身材诱惑写真72P嘉宝贝儿美媛馆

Vol584模特嘉宝贝儿杭州旅拍脱白衬衫露性感内衣秀丰满身材诱惑写真72P嘉宝贝儿美媛馆

伤寒感天地之常气,此感天地之厉气也。不思肠胃之里,并无脂膏,止有涎沫,观猪肠可见矣。

询其平生喜食何物,曰∶喜食鲤鱼,三年无日不用。伤寒感天地之常气,此感天地之厉气也。

痿软无力,真病之形,作痛如锥,邪火之象,六味加牛膝、车前。血虚者,汤加地骨皮。

或曰舌当作身,湿热伤筋故痿。洪浮而数,乃中酒,葛根、陈皮、茯苓。

食积痰作嗽发热者,半夏、南星为君,栝蒌、莱菔子为臣,青黛、石减为使。但喘则气越,亦必渐虚矣。

又经验方∶牛膝一两,苡仁一两五钱,苍术七钱五分,杜仲、黄柏、当归、石斛、萆、木瓜、秦艽、木通各五钱。此证虽因于火,而火有虚实。

Leave a Reply